• Holistisch energetische therapie of healing

Wat je uitstraalt komt ook weer terug

Energie stroomt, is beweging. Energie stroomt vanuit je eigen energieveld naar je omgeving en andersom. De kwaliteit en samenstelling van de trillingen in jouw veld, bepalen wat je uitstraalt en andersom welke trillingen binnen kunnen stromen. Deze verbinding met je omgeving is er altijd, ongeacht of jij je hiervan bewust bent of niet.

Houd jij je trilling hoog, dan voelt dat heerlijk voor jezelf en til je ook je omgeving mee omhoog. Hoge trillingen zijn bijvoorbeeld gevoelens van dankbaarheid, vreugde etc. En voor zwaardere trillingen, zoals angsten, woede, jaloezie etc. geldt dit precies andersom.

Zo beïnvloed jij je omgeving en andersom heeft de omgeving invloed op jou. Door aandacht te hebben voor je gedachten en gevoelens en bewust te kiezen, kun je zelf veel doen om je trilling hoog te houden!

Energetishce Therapie

Open jezelf en de wereld opent zich voor jou

Soms zit je vast in bijvoorbeeld bepaalde gedragspatronen, overtuigingen, pijnstukken of fysiek ongemak, waardoor het lastig kan zijn om hier verandering in te brengen: situaties blijven zich herhalen en klachten blijven bestaan of komen in andere vormen terug.
Als ons energieveld niet harmonisch stroomt en blokkades bevat, kan dat leiden tot ziekte op lichamelijk-, emotioneel-, mentaal- of spiritueel (o.a.levensfilosofie) vlak. Het is een natuurwet dat hogere trillingen de lagere kunnen transformeren.

Een energetisch therapeut speurt in je energieveld naar de oorzaak van je klachten en werkt juist met die trillingen die nodig zijn om blokkades en zwaardere trillingen te transformeren. Dit is maatwerk en precies afgestemd op waar jij op dat moment aan toe bent.

Synchroniciteit

De wetenschap bevestigt dat wij en alles om ons heen velden met een eigen unieke trilling, ofwel een eigen energiepatroon kennen. Energie is van nature altijd in beweging, stroomt en vibreert in verschillende trillingen. Er zijn hogere en lagere trillingen en het spectrum hiervan is oneindig. Deze trillingen zijn gevuld met informatie; denk aan een soort van iCloud. Je zou kunnen zeggen dat wij mensen een bewustzijn hebben met elk een uniek trillingspatroon. Dit patroon is afhankelijk van onder meer gedachten, overtuigingen, emoties, gedrag(spatronen), fysieke toestand, genetische lijnen en omgevingsinvloeden.

Als je je aandacht verschuift van het fysieke, materiële naar de meer subtielere velden in en rond je, dan kun je deze trillingen ervaren. Een heel eenvoudig voorbeeld hiervan is de ervaring dat je je bijvoorbeeld in de nabijheid van de ene persoon prettiger voelt dan bij een ander.

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration”

~Nikola Tesla~

Holistische visie

Energetische therapie kent een holistische visie waarbij de behandelmethode zich richt op de mens als geheel en doorwerkt in zowel het fysieke -, emotionele -, mentale – als spirituele niveau. Deze niveaus zijn binnen de holistische visie onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Ziekte wordt binnen energetische therapie gekenmerkt door gebrek aan doorstroming van energie op deze niveaus. En òf er stagnatie ontstaat in je energiesysteem hangt af van de duur en de optelsom van belastingen waaraan je wordt blootgesteld versus je belastbaarheid, ofwel hoe sterk je constitutie is.
Zijn de belastingen te sterk en te lang van duur, dan raakt je energiedoorstroming geblokkeerd en is de mens meestal niet meer in staat om op eigen kracht een gezond evenwicht te creëren.

De energetisch therapeut schoont, balanceert en versterkt je energieveld op alle niveaus en vermindert of verwijdert hierbij blokkades, waardoor je energie haar natuurlijke flow kan hervatten. Dit ervaar je bijvoorbeeld door jezelf vitaler te voelen, het verminderen of verdwijnen van klachten, lekker in je vel te zitten, een gevoel van welbevinden te hebben van binnenuit, meer rust te ervaren.

Een gezond energiesysteem is de basis van algehele gezondheid en welbevinden

Je energiesysteem staat via een netwerk van energiebanen in verbinding met je zenuw- en hormoonstelsel en uiteindelijk alle organen, weefsels en cellen tot in de kleinste subatomaire deeltjes van je lichaam. Via deze verbindingen voorziet je energiesysteem alle weefsels, organen en cellen van levenskracht en reguleert het onder meer de biochemische processen in je lichaam. Ook brengt het balans in je emoties en je mentale processen.

Meditatie Healing Openheid

Zelfherstellend vermogen

Ons lichaam is continu bezig zichzelf te herstellen: zo wordt bijvoorbeeld onze huidlaag voortdurend ververst net als de binnenkant van onze darmen. Als we een wondje hebben zorgt ons lichaam dat het “vanzelf” herstelt. Binnen de eeuwenoude geneessystemen als Traditional Chinese Medicine en Ayurveda weet men dat ons energiesysteem hier een regulerende rol in speelt. In principe is ons energiesysteem zelforganiserend en zelfgenezend en regelt het dat er steeds weer wordt gewerkt aan het herstellen van de (dynamische) balans.
Maar in onze huidige maatschappij staan we vaak bloot aan (te) veel belastende en gezondheidsbedreigende prikkels en ervaringen en kan ons systeem overbelast en uit balans raken. Dan kan er (tijdelijk) hulp van buitenaf nodig zijn.

Eeuwenoude therapie

Energetische therapie werd al toegepast in onder meer de eeuwenoude geneessystemen van Traditional Chinese Medicine en Ayurveda, lang voordat onze Westerse geneeskunst ontstond. Zelf geloof ik in het bundelen van kennis en kunde van de (oudere) Oosterse geneeskunde en moderne Westerse geneeskunde; een integratieve geneeskunde waarbij altijd in het belang van de patiënt de beste (combinatie van) methode(n) wordt gekozen. Energetische therapie versterkt je energiesysteem en je zelfgenezend vermogen waardoor het naast op zichzelf staand ook heel goed als ondersteuning van reguliere en andere complementaire behandelmethoden toegepast kan worden.