• Consulten

Leven in vrijheid vanuit innerlijke rijkdom

Mijn behandelingen verhogen je trilling en verstevigen het contact met je hogere zelf. Deze innerlijke onuitputtelijke bron bevat alle informatie omtrent de bedoeling van jouw leven hier op aarde. Het is dan ook je beste gids op je levensweg. Hoe hoger je trilling, hoe zuiverder en duidelijker de verbinding en des te meer je volledig potentieel aan kwaliteiten en talenten naar buiten kan treden. Vaak benutten we maar een deel hiervan. Als van nature draag je dan bij aan een wereld gebaseerd op liefde en verbinding vanuit kracht en wijsheid.

Je voelt mogelijk een innerlijke drang om bij te willen dragen aan de maatschappij en ontvouwt je voor het uitwisselen van onvoorwaardelijke liefde. Je geeft bewuster vorm aan je leven, in vrijheid en vervulling van binnenuit.

De lichtkrachten
in deze tijd
zijn groot
om de parels
in jezelf
naar buiten te brengen

water fotografie paulien de gaaij

Krachtig en zuiver healing veld

Door mijn diepe aardeverbinding en hogere zuivere afstemming op de Bron, ontstaat er tijdens de behandeling een krachtig en zuiver healing veld waarin diepgaande core level healing mogelijk is. Heling vindt plaats in afstemming met jouw subtielere lagen van de ziel en levensbestemming.

Je lichaam spreekt

Vanuit de holistische visie vindt ziekte zijn oorsprong in een verstoring van het energieveld in en rondom je lichaam. Het lichaam fungeert hierbij als een ankerpunt, waar deze verstoring zich vastzet en zich (na verloop van tijd) kan uiten in verschillende aandoeningen, ziekten. Daar energetische therapie juist in dit energetische veld werkt, kan deze vorm van therapie helend werken voor een breed scala van gezondheidsklachten, ongeacht of deze zich meer lichamelijk dan wel meer emotioneel of geestelijk voordoen.

Een behandeling versterkt je vitale levenskracht en zelfgenezend vermogen.

Verder zijn mijn behandelingen erop gericht je in je eigen kracht te plaatsen gericht op zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid, zodat je zelf weer vooruit kunt.

Om je toch een idee te geven, staan hier enkele voorbeelden waar energetische therapie bij kan helpen. Het is allesbehalve een uitputtende lijst.

Qua positie binnen de Nederlandse gezondheidszorg, zijn energetische behandelingen (vallend onder natuurgeneeskunde) ondersteunend en dienen niet ter vervanging van reguliere behandelingen.

Naast de energetische behandelingen is het mogelijk je woning energetisch te laten reinigen van belastende energieën of entiteiten die geen positieve invloed hebben.

De voorbeelden geven slechts een indruk van waar energetische therapie bij kan helpen. Staat jouw vraag of thema er niet bij, neem gerust contact met mij op.

 • ADHD
  Angsten
  Allergieën
  Astma/eczeem
  Autisme spectrum stoornis (ASS)
  Bevorderen van herstel van weefsel na operaties
  Brandwonden
  Burnout
  Concentratiestoornissen
  Crohn, ziekte van
  Depressie
  Fobieën
  Fybromyalgie
  Hooggevoeligheid
 • Hyperventilatie
  Immuunsysteem versterken
  Knieklachten
  Levensfaseproblematiek
  Lichaamsbewustzijn, gebrek aan, niet kunnen voelen
  Multiple sclerose (MS)
  Meniere, ziekte van, oorsuizen, duizeligheid
  Migraine
  Piekeren, aanhoudend
  Post traumatische stress stoornis (PTSS)
  Prikkelbare darm syndroom
  Restklachten na ziekte
  Rouwverwerking
 • Reuma
  Rugklachten
  Slaapproblemen
  Stemmen horen
  Somatisch onverklaarbare klachten (SOLK)
  Spanningen (tijdig) loslaten
  Stervensbegeleiding
  Vermoeidheid, chronisch syndroom (ME)
  Versterken van je immuunsysteem en algehele conditie
  Weefselherstel bevorderen, bijv. na operaties
  Woedeaanvallen
  Zingevingsvraagstukken
 • ADHD
  Angsten
  Allergieën
  Astma/eczeem
  Autisme spectrum stoornis (ASS)
  Bevorderen van herstel van weefsel na operaties
  Brandwonden
  Burnout
  Concentratiestoornissen
  Crohn, ziekte van
  Crohn, ziekte van
  Depressie
  Fobieën
  Fybromyalgie
  Hooggevoeligheid
  Hyperventilatie
  Knieklachten
  Levensfaseproblematiek
  Lichaamsbewustzijn, gebrek aan, niet kunnen voelen
  Multiple sclerose (MS)
  Meniere, ziekte van, oorsuizen, duizeligheid
  Migraine
  Piekeren, aanhoudend
  Post traumatische stress stoornis (PTSS)
  Prikkelbare darm syndroom
  Restklachten na ziekte
  Rouwverwerking
  Rouwverwerking
  Reuma
  Rugklachten
  Slaapproblemen
  Stemmen horen
  Somatisch onverklaarbare klachten (SOLK)
  Spanningen (tijdig) loslaten
  Stervensbegeleiding
  Spanningen (tijdig) loslaten
  Vermoeidheid, chronisch syndroom (ME)
  Versterken van je immuunsysteem en algehele conditie
  Weefselherstel bevorderen, bijv. na operaties
  Weefselherstel bevorderen, bijv. na operaties
  Woedeaanvallen
  Zingevingsvraagstukken
  Post traumatische stress stoornis (PTSS)
  Prikkelbare darm syndroom
  Restklachten na ziekte
  Rouwverwerking
  Rouwverwerking
  Reuma
  Rugklachten
  Slaapproblemen
  Stemmen horen
  Somatisch onverklaarbare klachten (SOLK)
  Spanningen (tijdig) loslaten
  Stervensbegeleiding
  Spanningen (tijdig) loslaten
  Vermoeidheid, chronisch syndroom (ME)
  Versterken van je immuunsysteem en algehele conditie
  Weefselherstel bevorderen, bijv. na operaties
  Weefselherstel bevorderen, bijv. na operaties
  Woedeaanvallen
  Zingevingsvraagstukken

Door het pad wat ik zelf loop, heb ik hier een specialisme van gemaakt

Tijdens mijn consult breng ik je verder in verbinding met wie je ten diepste vanbinnen al bent en open ik, met je toestemming, geleidelijk de lagen van je kristallijnen zelf, je subtiel invoelend en aanvoelend vermogen, je puurheid en kwetsbaarheid in combinatie met je kracht en je onderliggende kwaliteiten. Je bent hierdoor beter in staat om zowel “positieve” als “negatieve” aspecten in jezelf en je omgeving te omarmen. Door het positieve, hoe klein ook, te erkennen, te omarmen en er dankbaar voor te zijn, neemt dit toe. Door het “negatieve” te accepteren, kan dit transformeren tot een betere versie van deze energie. Woede bijvoorbeeld kan transformeren tot een hele mooie creërende kracht, in plaats van destructief te werken. Zo wordt een “negatief” aspect tot een kwaliteit. Geleidelijk ga je zo voorbij oordeel en “goed” en “fout”. Er komt ruimte voor onvoorwaardelijke liefde.

Zelfkennis is je sleutel tot succes

Doordat je geleidelijk meer lichtkracht weet te dragen in je lichaam, krijg je ondersteuning om je beperkende overtuigingen, houdingen en patronen te doorzien. En geleidelijk, of sneller, laten ze jou los. Je leert (weer) jouw waarheid te spreken, je grenzen beter aan te geven terwijl je je hart openhoudt naar jezelf en de ander. Ik begeleid je in het verder openen en neerzetten van je subtielere lagen met hogere frequenties. Door deze pure uitstraling vergroot je je aantrekkingskracht naar anderen en naar situaties met overeenkomstige trilling. Je gaat je leven bewuster creëren, geniet meer van wat er is en draagt zo van nature bij aan een mooiere samenleving voor ons allemaal. Immers, de hogere frequenties transformeren de lagere.

Je lichtkracht versterken werpt ook licht op stukken die je kunnen belemmeren

Tijdens mijn behandelingen schoon ik je systeem, tot zover dat voor jou nu passend is. Oude beklemmende karmische banden, herhalingslussen, relationele- en fysieke problemen, negatieve astrale beïnvloedingen en afweermechanismen, van jezelf zowel als die van je zielengroepen, worden, als je daaraan toe bent, tot aan hun oorsprong geschoond.

Dit activeert je levensbestemming en verlichtingsproces. Als vanzelf leef je dan veel meer vanuit het subtiele buikgevoel, warme betrokkenheid gecombineerd met een diepgaand bewustzijn, kracht en stevigheid in het dagelijkse bestaan. Het brengt je rust en vrede van binnenuit en is vaak het begin van diepgaand herstel.

je lichtkracht versterken

Waar een energetische behandeling jou in kan ondersteunen

 • Rust in je hoofd

  Een rustiger hoofd, minder stress en minder spanningen in je lichaam. Je voelt je dieper verbonden met wie je (al) bent, krachtiger, vitaler en je lichaam wordt soepeler. Je kunt de uitdagingen in je leven, in je werk en relaties beter aan.

 • Schone energie

  Je energetisch systeem verder schonen en activeren tot in de oorsprong, inclusief schonen van (oude) belemmerende stukken, karmische belasting, vorige levens, innerlijk kinddelen, zielendelen, in afstemming met wat voor jou nu passend is binnen je levensbestemming.

 • Stabieler, sterker, vrijer

  Je voelt je sterker in je eigen aarding staan waardoor omgevingsinvloeden minder vat op je hebben. Je blijft stabieler, rustiger, authentieker en voelt jezelf vrijer expressie te geven aan wie je bent en houdt hierbij een open hart voor de ander.

 • Vertrouwen en passie

  Vanuit basisrust en veiligheid, steviger blijven staan en in verbinding handelen. Je passie kunnen volgen. Vertrouwen op wat zich aandient, ook als de omstandigheden in werk of relaties soms te wensen overlaten.

 • Leven in flow

  Moeten, willen en een last op je schouders ervaren maakt geleidelijk plaats voor leven vanuit een vanzelfheid, een flow. Dit geeft meer rust en vreugde en ruimte voor genieten van wat er is. Je gaat jezelf en het leven anders ervaren.

 • Fijngevoeligheid als kracht

  Je fijngevoeligheid en subtiliteit tot je kracht gaan maken in plaats van dat het je overspoelt;

 • Gezondheid

  De gezondheidsklachten, zoals bovengenoemd waarbij het overzicht niet compleet is; het geeft een indruk.

  Versterken van je immuunsysteem en je zelfgenezend vermogen;

 • Lichtkracht

  Versterken van je lichtkracht en verhogen van je frequentie;

  Leven vanuit de onuitputtelijke (magische) bron in jezelf, waarbij je meer leeft vanuit je volledig potentieel en zielenkwaliteiten; de meeste mensen gebruiken maar een klein deel van hun potentieel aan talenten!

 • Levensvreugde, zingeving en relaties

  Levensvreugde, zingeving en (hogere) bedoeling in je leven (her)vinden;

  In je dagelijkse leven, werk en (liefdes) relaties en in je gezinssituatie meer trouw te blijven aan je ware zelf en diepste gevoel;

  Meer onafhankelijk en toch verbonden in je (liefdes) relaties te kunnen staan;

 • Beter in Balans

  Beter in balans leven met zowel je vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten en beide kwaliteiten kunnen toepassen, afhankelijk van de situatie. Oude ingesleten voorkeurspatronen, beschermingsmechanismen laten hierbij los;

Stap voor stap neem ik je verder mee naar het belichamen van je meest pure hogere zelf en essentie door buik en basis heen. Ter afronding geef ik je concrete adviezen die je eenvoudig in je dagelijkse leven kunt toepassen. De bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele vragen en situaties die voor jou van toepassing kunnen zijn. Heb je specifieke vragen of spelen er andere thema’s, neem gerust contact met mij op.

Ik ontmoet je graag!