• Praktische informatie

Werkwijze tijdens het consult

Consulten kunnen zowel fysiek in mijn praktijk plaatsvinden als op afstand via beeldbellen.

Een consult bestaat uit een combinatie van healing, (aura)reading en coaching.

De eerste afspraak duurt altijd iets langer vanwege de intake en anamnese (medische voorgeschiedenis).

Consulten en tarieven

  • Gratis kennismaken, duur 15 minuten €  0,-
  • Eerste consult, inclusief intake, duur 75 minuten €  85,-
  • Vervolgconsult, duur 60 minuten €  75,-
  • Kort vervolgconsult, duur 30 minuten €  50,-
  • Huis ontstoren (tarief in overleg, afh. van werk)

Bovenstaande consulten kunnen fysiek in mijn praktijk plaatsvinden maar ook uitgevoerd worden op afstand. Hierbij maak ik gebruik van beeldbellen via LogiCare. Dit programma voldoet aan de eisen van de AVG en WGBO. De tarieven zijn gelijk aan een consult waarbij je fysiek aanwezig bent in mijn praktijk.

Energetische behandelingen zijn vrijgesteld van BTW

Voor het ontstoren van een woning buiten de plaats Holten, geldt een kilometervergoeding van € 0,21 per km.

Afspraak maken / annuleren

Alle consulten zijn op afspraak. Mocht je onverwachts verhinderd zijn, dan kun je de afspraak verplaatsen of afzeggen, mits je dit tenminste 48 uur tevoren schriftelijk, per mail, aan mij meldt. Zo voorkom je dat ik genoodzaakt ben het consult in rekening te brengen.

In Logicare kun je direct:

Vergoeding Zorgverzekering

Energetische therapie wordt toegepast als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Een (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars is vanuit aanvullende verzekeringen mogelijk, daar ik als registertherapeut ben aangesloten bij de beroepsvereniging Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeswijze (VBAG)  en de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Het consult valt binnen de discipline “Natuurgeneeskunde” met als vakgebied “Holistisch energetische therapie” (meer informatie zorgwijzer). Neem bij twijfel over vergoeding altijd contact op met je zorgverzekeraar.

RBCZ-logo

Geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Geregistreerd bij Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

Privacy(wetgeving)

Persoonsgegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Graag verwijs ik voor meer informatie naar het ‘Privacy Reglement voor Therapeuten’ van de VBAG en RBCZ en de algemene voorwaarden op mijn website.

Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van mijn beroepsvereniging VBAG en koepelorganisatie RBCZ. Nadere informatie hieromtrent kun je vinden in de klachtenfolder (VBAG), de klachtenprocedure (VBAG) en in de klachtenprocedure op mijn website.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden inclusief Privacyverklaring vind je hier.

Klachtenprocedure

Leer hier alles over de klachtenprocedure

Aangesloten bij Tuchtrecht Complementaire zorg

Aangesloten bij Zorggeschil voor een geschilleninstantie in het kader van de wet Wkkgz

Aangesloten bij Quasir voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris